הדס גרטמן - ''האחוריים של נשף היובל'' בביצוע להקת ''הגיישה הציונית''

''יש משהו פוליטי מאוד , בלהניח לאנשים להתנהל יחד, בלא לכפות עליהם דעה. בלסמוך על חושים ואכפתיות שיחליפו את הסדר הנכפה. אני לא רוצה להתיימר למסוגלות. אבל אני כן קצת בוחנת את היכולת שלי להכיל את השונות. את האחרות.
במובן של האחרות ממני. במובן, שהחריגות היא טבע אנושי, וכל ניסיון לסדר, הוא סוג של כיבוש''